Anpassad sökning

 

 

 

Kommentarer, länkar,boktips

och citat m.m.

 

Läsa & Skriva

 

Mattelänkar:

 

  1. Maths.nu (Alisons)
  2. NCM  
  3. Webbmatte(matte på olika språk)  

 


Vad du säger om mig
Vad du tror om mig
Hur du ser på mig
Vad du gör mot mig
Hur du lyssnar på mig
Sådan blir jag
(Okänd källa)

 

 

 

En bit av mitt liv

Del 1

Del 2

Tony Attwood's homepage

+

Research resources

 

Film

Hjärnans hemligheter

(om bl.a. dyslexi)

visas t.o.m. jan -11

 

Autism

Om Son rise- program för autism

 

 

LTG-metoden

 

 

Wittingmetoden

Powerpoint

 

 

Intressant föreläsning med

Jerry Rosenqvist (film)

 

 

Lathund för upprättande av ÅP

 

 

Förslag till diagnosmaterial

 

 

ADHD-studenten (en blogg om att som tjej ha ADHD)

Specialpedagogiskt stöd, till vem och hur? Rektorers hantering av policyfrågor kring stödet i kommunala och fristående skolor.

 

 

Plugga till speciallärare, 2009-2012

 

Ni är fortsatt välkomna till min hemsida som dokumenterar den utbildning till speciallärare som jag deltar i. Nu är jag inne på termin 4 och har alltså börjat nedräkningen. Bara 3 terminer kvar! Från och med den här terminen börjar vi specialisera oss - Speciallärare inom läs- och skrivutveckling eller Speciallärare inom matematik.

 

 

 

SLP400, Läs- och skrivutveckling hos elever i behov av

särskilda utbildningsinsatser, 15 hp

+

SLP450, Matematikutveckling hos elever i behov av särskilda

utbildningsinsatser, 15 högskolepoäng

 

Termin 1 - Termin 2 - Termin 3 - Termin 4

 

"Mnänisnakshjnräan kan lsäa oedrn i vlkien odnrig som hlset, det edna vkitgia är att den
fsötra och stsia btkosaevn stetir på rtät palts. Rsteen kan vraa hluler
om bluler och du kan ädnå lsäa det unta ngåra porlbem. Hägtfit va? Och
jag som altild ttort att svata rtät viart vitgkit!."

 

Updated 20/3-11

Kursinformation


KursplanSLP 400

Kursplan SLP 450

Lathund referensskrivning

Länkar

Studieguide

Vetenskapligt tänkande och skrivande

 

 

Lediga speciallärarjobb

 

Kurslitteratur SLP 400 (Klickbar rubrik)

Obs! Ahlberg, Klasson och Nordewall ersätts med Normell (2002) Pedagog i en förändrad tid

 

Kurslitteratur SLP 450 (Klickbar rubrik)

 

 

 

 

Tisdag 18/1 2011

 

9.00-12.00

Lärarledda avslutande litteraturseminarier:

 

Dessa litteraturseminarium utgår ifrån Knowledge to Support the Teaching of Reading. Preparing Teachers for a Changing World” i delkurs 2a  (Kapitel 1-3) respektive ”Grundläggande aritmetik” i delkurs 2b.

 

.

 

 

13.00-16.00 L.O föreläser om att ha svåra samtal med elever.

Mina egna anteckningar

 

16.15-17.30  Kursintroduktion HMa

Lokal: AK2 135

 

Ons 19 jan

Utbildningskonferens

Matematiksvårigheter och möjligheter
Göteborg 19 januari 2011

Huvudföreläsare är ProfessorBrian Butterworth. Övriga medverkande är Logoped Markus Björnström,            

Matematikutvecklare Helena Lilja och Rådgivare Ann-Louise Ljungblad. Svenska Dyslexiföreningen och 

Specialpedagogiska skolmyndigheten

 

Matematik en mänsklig rättighet - Ann-Louise Ljungblad

Mina egna anteckningar

 

The Mathematical Brain - Brian Butterworth

Från nätet 1

Från nätet 2

Mina egna anteckningar

 

Utredning av matematiksvårigheter - en preliminär modell. Marcus Björnström

Mina egna anteckningar

 

 

     

 

 

Tis 8 feb

9.00-12 .00 Föreläsning: Teori och praktik i läs-och skrivutveckling. IJ

Ev. fortsatt kursintroduktion

Lokal: A1 332

 

13.00-16.00

Föreläsning: Åtgärdsprogram i praktiken. L. A.O

Lokal: A1 334

Provläs kapitel 1

 

Ons 9 feb

9.00-12.00 Föreläsning: Läsförståelse och textsamtal. MHLokal: A1 314

Vad är lättläst - Rekommenderas!

 

13.00-16.00

Lokal: B2 213, B2 235, B2 241, B3 337, B3 339

Litteraturseminarium I: Litteratur: Normell

 

Tors 10 feb

9.00-12.00

Lokal: B2 241, B3 306, B3 307, B3 337, B3 339

Litteraturseminarium II * (tvärgrupper). Litteratur: Asp-Onsjö

 

 

13.00-14.30

Lokal: B4 415 Föreläsning: L.E

Läsförståelse och undevisning

   

 

Tis 15 mars 9-12

Lokal: B2 206, B2 207,

B2 218

Redovisning av uppgift 1.

 

Arbetsuppgift 1: Kartläggning 

 

 

 

 

 

13-16

Lokal: A1 334

Kartläggning av läs-och skrivutveckling-tester och diagnostisering. K S

 

Ons 16 mars 9-12

Lokal: B1 106, B1 107,

 B1 139

Litteraturseminarium III: Litteratur: Snow (återstående kapitel)

 

13-16

Lokal: B2 214

Samtalsrollen i fokus 1. K-M

 

GUL-seminarium

Litteraturseminarium: Lindström och Lindberg

 

 

 

Tis 12 april 9-12

Lokal: A1 334

Föreläsning: Betyg och pedagogisk bedömning. G.E

13-16

Lokal: A1 119, A1 314, A1 316

Granskning av åtgärdsprogram.

 

Allmänna råd och kommentarer (Skolverket, 2008)  

 

 

 

Ons 13 april 9-12

Lokal: A1 334

Föreläsning:Om skrivning och skrivsvårigheter. MH

13-16

Lokal: B1 139, B3 337,

B3 339

Redovisning uppgift 2.

 

Arbetsuppgift 2: Analys

 

Tis 10 maj 9-12

Lokal: A1 334

Föreläsning: Skolutveckling. JK

 

13-16

Lokal: B1 106, B1 107,

B1 139

Grupparbete kring diagnosmaterial

Ta med eget diagnosmaterial i läs-och skriv.

 

Onsdag 11 maj 9-12

Lokal: A1 318

Samtalsrollen i fokus 2.  K.M

 

 

Arbetsuppgift 3: Textsamtal

Länktips: LIX räknare

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                    

 Hört, sett och läst!

Film:Changing Education Paradigms - Se den!

Film:Hamnade på särskola - var inte utvecklingsstörd! 

 

Aftonbladet 28/10-09: Rektor menar att dyslexi är ett uppfunnet handikapp!

 

Skolporten 4/11-09 Spänningen mellan normalitet och avvikelse: Om skolans insatser för elever

i behov av särskilt stöd

 

Skolporten 4/11-09 Dyslexi på två språk: En multiple fallstudie av spansk-svensktalande ungdomar

med läs- och skrivsvårigheter

 

Skolporten 5/12-09 Visualisera matematiken

En föreläsning av Maria Andrée utifrån Roger Säljös bok "Lärande i praktiken", Lärarhögskolan i Stockholm, 13:e mars 2006: Sociokulturella perspektiv på lärande. Socialvetenskap

 

Godani, Guhn. (2004) Till en pedagog från en psykolog : om traumatiserade barn i undervisningen. Stockholm : Rädda barnen. (112 s).

ISBN 91-7321-120-6 (Mycket läsvärd bok)

Mail to: ewa.ogren@edu.boras.se or hundochkatter@hotmail.com © 2011

www.hundochkatter.se
e