Anpassad sökning

 

 

 

Kommentarer, länkar,boktips

och citat m.m.

 

Läsa & Skriva

 

Mattelänkar:

 

  1. Maths.nu (Alisons)
  2. NCM  
  3. Webbmatte(matte på olika språk)  

 


Vad du säger om mig
Vad du tror om mig
Hur du ser på mig
Vad du gör mot mig
Hur du lyssnar på mig
Sådan blir jag
(Okänd källa)

 

 

 

En bit av mitt liv

Del 1

Del 2

Tony Attwood's homepage

+

Research resources

 

Film

Hjärnans hemligheter

(om bl.a. dyslexi)

visas t.o.m. jan -11

 

Autism

Om Son rise- program för autism

 

 

LTG-metoden

 

 

Wittingmetoden

Powerpoint

 

 

Intressant föreläsning med

Jerry Rosenqvist (film)

 

Plugga till speciallärare, 2009-2012

 

SLP300, Specialpedagogik – teoretiska perspektiv på språk och kommunikation, 15 högskolepoäng

 

Termin 1 - Termin 2 - Termin 3 - Termin 4

 

"Mnänisnakshjnräan kan lsäa oedrn i vlkien odnrig som hlset, det edna vkitgia är att den
fsötra och stsia btkosaevn stetir på rtät palts. Rsteen kan vraa hluler
om bluler och du kan ädnå lsäa det unta ngåra porlbem. Hägtfit va? Och
jag som altild ttort att svata rtät viart vitgkit!."

 

Updated 24/11-10

Kursinformation


 

Kursplan

Lathund referensskrivning

Litteratur

Länkar

Schema SLP 300

Studieguide

Valbar litteratur

Vetenskapligt tänkande och skrivande

 

 

Lediga speciallärarjobb

 

Litteraturlista för SLP ht 10

Obligatorisk litteratur (Klickbar rubrik)

Valbar litteratur SLP300, 400 & 450 (Klickbar rubrik)

 

Teoretiska perspektiv på språk och kommunikationsutveckling, 7,5 hp

 

 

      

Tisdag 24/8 Kursstart

 

Onsdag 25/8

Sal A1 314

9-12 Föreläsning DART

Mina anteckningar

AKK i skolan (http://www.dart-gbg.org/public/anpassningar/AKK_i_skolan_teori_Biennalen_2009.pdf)

13-16 Föreläsning  "Barns språkutveckling".

Mina anteckningar 

 

 

Tisdag 21/9

Sal AK 2140

9-12 Föreläsning av logoped. "Språkberget" och dess pedagogiska konsekvenser. Wow! Vilken intressant föreläsning vi fick och så mycket att stoppa ner i speciallärarryggsäcken. Den börjar kännas lite tung nu. 

Mina egna anteckningar

 

Litteraturtips:

Bedömning av språklig medvetenhet hos förskolebarn och skolbarn

 

13-16 IKT-seminarium (uppgift i studieguiden) samt förberedelser inför onsdagens workshop. Valfri placering.

Gruppens eget litteraturseminarium 21/9

Den 21/9 behandlar arbetsgruppen vid ett litteraturseminarium boken ”Perspektiv på IKT och lärande”.

 

 

 

Onsdag 22/9 

Workshop: "Att arbeta språkutvecklande" - uppgift i studieguiden. 

 

 

 

 

   

Tisdag 19/10

 

9-12 Lärarledda litteraturseminarium

Lärarlett litteraturseminarium 19/10; Detta litteraturseminarium utgår från boken ”Barn utvecklar sitt språk

(kap 1-9).

 

 

 

13-16 Sal B2 214

I B

 - seminarium angående den egna skrivprocessen i ett utbildningsperspektiv.

 

Onsdag 20/10  Kursstart för del 2

9-12 B2 214

Föreläsning. Förmågor relaterade till lärande i matematik.

Mina egna anteckningar

 

13-16 BE 014

Föreläsning "En resa genom tiden"

Mina egna anteckningar 

 

Tisdag 23/11

9-12 Föreläsning 

 "Att mötas vid läsning och skrivning & matematik".

13-16 Läs- och skrivgruppen: Forskardebatt.

Sal:A1 314

  

Onsdag 24/11

Sal:A1 314

9-12 Föreläsning  "Vilken betydelse har undervisningen för flerspråkiga

elevers matematikutveckling?"

Mina egna anteckningar

 

13-16 Föreläsning 

 "Att organisera för läsning och skrivning och

matematik".

Mina egna anteckningar

Tisdag 7/12

Sal A1 314

9.15-12 Föreläsning. Lässvårigheter och lärande i matematik

Mina egna anteckningar

 

13-16 Föreläsning, IPD Dyslexi och läs- och skrivsvårigheter.

Mina egna anteckningar

 

Onsdag 8/12

Sal: A1 316

9-16 Samtalsrollen i fokus. Heldag i "blandade" grupper.

Mina egna anteckningar

 

En kursdag på Pedagogen ägnas åt att utveckla förutsättningarna för yrkesrollsrelaterade Samtal. Denna dag förbereder

ni inför genom att repetera innehållet i boken:

  •  ”Om konsten att samtala” som ni hade i SPP 200

Ni rekommenderas att läsa

  • Handal , G. (2007) Handledaren – guru eller kritisk vän
  • Kroksmark, T. & Åberg, K. Handledning i pedagogiskt arbete och
  • Svedberg, L. (2007) Grupp-psykologi(del 1 och 2).

Andra förslag att ha i åtanke är t.ex.

  • Andersson, I. (2003) Samverkan för barn som behöver s. 140-192 och
  • Normell, M. (2002) Pedagog i en förändrad tid.

 

Tisdag 18/1 2011

9-12 Lärarledda avslutande litteraturseminarier.

 

Lärarlett litteraturseminarium 18/1

 Dessa litteraturseminarium utgår ifrån” Knowledge to Support the Teaching of Reading. Preparing Teachers for a Changing World”

i delkurs 2a respektive ”Grundläggande aritmetik” i delkurs 2b.

 

 

 

           

Genus och etnicitet – Gruppens eget GUL-seminarium

Seminariet ska vara avslutat vid kursens slut.

 

 

 

 

 

 

Förslag på artiklar:

Bergöö & Ewald Liv, identitet, kultur – Om utredningen Att lämna skolan med rak rygg och svenska som ett

demokratiämne i Utbildning och Demokrati 2/2003 s. 31-46 (+ länken där du kan finna tidigare nummer av Utbildning och Demokrati)

 

Eilard, Angerd i Pedagogisk Forskning 4/2004 Genus och etnicitet i en ”läsebok” i den svenska mångetniska skolan.  

 

Lenz Tagucchi, Hillevi ”Det finns inga naturliga kön” i Pedagogiska magasinet 4/2003 s.10-17

 

Palm, Mimmi ”Flickorna börjar göra motstånd” i Pedagogiska magasinet 4/2003 s. 18-23

 

Petersson, Margareta ”Demokrati, svensklärarutbildning och mångkulturalism” i Utbildning & Demokrati 2/2003 s. 93-104

 

Rönnberg I och Rönnberg L: Undervisningsmiljö och andraspråkselevers begreppsbildning i matematik” 

 

Skolverket: ”Minoritetselever och matematikutbildning

 

Sumpter, Lovisa disputerade i juni 2009 och har skrivit en avhandling om genus och matematik

 

När det gäller andra artiklar angående genus och matematik fick jag fram så många artikelförslag på ncm:s hemsida att jag

överlåter åt er att välja: http://ncm.gu.se/cgi-bin/swish.cgi?query=flickor

 

                                  

                

 

Hört, sett och läst!

Film:Changing Education Paradigms - Se den!

Film:Hamnade på särskola - var inte utvecklingsstörd! 

 

Aftonbladet 28/10-09: Rektor menar att dyslexi är ett uppfunnet handikapp!

 

Skolporten 4/11-09 Spänningen mellan normalitet och avvikelse: Om skolans insatser för elever

i behov av särskilt stöd

 

Skolporten 4/11-09 Dyslexi på två språk: En multiple fallstudie av spansk-svensktalande ungdomar

med läs- och skrivsvårigheter

 

Skolporten 5/12-09 Visualisera matematiken

En föreläsning av Maria Andrée utifrån Roger Säljös bok "Lärande i praktiken", Lärarhögskolan i Stockholm, 13:e mars 2006: Sociokulturella perspektiv på lärande. Socialvetenskap

 

Godani, Guhn. (2004) Till en pedagog från en psykolog : om traumatiserade barn i undervisningen. Stockholm : Rädda barnen. (112 s).

ISBN 91-7321-120-6 (Mycket läsvärd bok)

Mail to: ewa.ogren@edu.boras.se or hundochkatter@hotmail.com © 2010

www.hundochkatter.se